تبلیغات

ستارگان 
فوتبال
 لینک باکس؛ با وجود لینک باکس های بسیار زیاد باموضوعات مختلف عموما تفریحی در سایت ها و وبلاگ ها بر آن شدیم تا لینک باکسی ورزشی را افتتاح کنیم تا صاحبان وبلاگ ها و وبسایت ها ورزشی بتوانند لینک های ورزشی خود را در میان بقیه وب ها به نمایش بگذارند از این رو از شما مدیران وب های ورزشی می توانید با قرار دادن این لینک باکس در وب خود و ارسال لینک لینک های خود را به نمایش بگذارید.

 قوانین لینک باکس؛
 کلیه لینک ها و محتویاتشان باید بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.لینک های غیر  اخلاقی و غیر اسلامی  شناسایی و برای همیشه حذف خواهند گردید.و فقط لینک های ورزشی تایید می شوند.
 راهنمای استفاده از لینک باکس ستارگان فوتبال :
شما می توانید پس از قرار دادن کد لینک باکس در قسمت مناسبی از قالب خود اقدام به ثبت لینک کنید. دریافت کد لینک باکس:


<script type="text/javascript" > document.write('<ifr' + 'ame src="http://football10.ir/extrapage/linkbox" width=100% height=220px Marginwidth=0 Marginheight=0 Hspace=0 Vspace=0 Frameborder=0 Scrolling=auto></ifr' + 'ame>');</script>


برای متناسب ساختن لینک باکس با عرض دلخواه خود می توانید متغیر width را در کد لینک باکس به سلیقه ی خود تغییر دهید.